Dotaz se týká produktu Počítačový zkušební systém síly (trhačka) MULTITEST 2.5-i