Nacházíte se na: Úvodní strana » GDPR

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je NATIS s.r.o., IČO: 607 43 051, se sídlem Seifertova 4313/10, 767 01 Kroměříž (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Seifertova 4313/10, 767 01 Kroměříž
email: natis@natis.cz
telefon: 573 331 563

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Ochrana osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob, a zejména podniků vytvořených jako právnické osoby, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,


2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,


3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV.
Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).


2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V.
Příjemci osobních údajů


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • účetní firma zpracovávající účetnictví správce, kterou je ÚČETNICTVÍ MZ s.r.o., IČO: 26848554, sídlo: Bartošova 1729/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,
 • právní, ekonomičtí a daňoví poradci správce,
 • přepravci Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlo: Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599; Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 63077051, sídlo: Zemská 211, 337 01 Ejpovice; TNT Express Worldwide, spol. s r.o., IČO: 15888959, sídlo: Za Tratí 206, 252 19 Chrášťany,
 • Český metrologický institut, IČO: 00177016, sídlo: Okružní 31/772, 638 00 Brno (kalibrační laboratoř)

  2. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI.
Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na sdělení, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává,
 • právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo požadovat opravu Vašich osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů, bude-li to možné,
 • právo na omezení zpracování Vašich údajů, bude-li to možné,
 • pokud dochází k automatizovanému zpracování, právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I. odst. 2 těchto podmínek.


2. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na správce nebo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, u něhož máte právo podat stížnost.


VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. K údajům v aplikaci RSP a databázi stavebníků rodinných domů mají přístup registrovaní zákazníci správce. To platí obdobně pro službu poskytování a odběru obchodních informací.


VIII.
Závěrečná ustanovení


1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

Akční nabídka
Přenosný ohebný videoendoskop s ovládáním konce model MFE-A

Přenosný ohebný videoendoskop s ovládáním konce model MFE-A

Přenosný ohebný videoendoskop model MFE-A s barevným LCD displejem a zabudovanou CMOS barevnou kamerou a s ovládáním konce ve dvou směrech, průměr 6.0mm, zabudované plynule regulovatelné osvětlení.

Cena: 0,- Kč
Trhací stroj MULTITEST 2.5-xt s barevným ovládacím panelem

Trhací stroj MULTITEST 2.5-xt s barevným ovládacím panelem

Trhací stroj MULTITEST 2.5-xt je určen ke zkouškám síla / délka, max.síla 2500N, výměnné snímače síly s přesností +/-0.1% z rozsahu, max. posuv 500mm, rychlost posuvu 1 - 1000mm/min.

Cena: 0,- Kč
Digitální přístroj na kontrolu utahovaček model ANL

Digitální přístroj na kontrolu utahovaček model ANL

Digitální přístroj na kontrolu elektrických nebo pneumatických utahovaček (šroubováků) model ANL, měří moment v obou směrech, přesnost +/-0.5% z rozsahu, paměť pro 99 hodnot, bateriové napájení.

Cena: 0,- Kč

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím